bid4gain.com
bid4gain.com

بزرگتـرین سایت مـزایده


سامان فروزنده

سامان فروزنده

مدیر بازاریابی


مدرس دانشگاه های تهران
مهران فروزنده

مهران فروزنده

مدیر اجرایی و پشتیبانی


مدیر عامل شرکت کیهان افزار
فرزاد فتحی

فرزاد فتحی

مدیر مالی و سرپرست


ONIX گروه ساختمانی
enamad